Projektowanie usług i doświadczeń

Pomożemy Ci niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć zupełnie nową usługę, czy udoskonalić tę, która już działa, aby wyeliminować najbardziej krytyczne punkty bólu i poprawić wyniki w zakresie satysfakcji.

 

Projekty takie rozpoczynamy od warsztatu, podczas którego definiujemy wymagania biznesowe dla nowej lub istniejącej usługi.

 

W samym procesie możemy Ci pomóc na kilka sposobów:

  • możemy przeprowadzić go za Ciebie
    i dostarczyć uzgodnione produkty końcowe,

  • możemy przeprowadzić go wspólnie z Twoim zespołem, pracując ramię w ramię, w duchu współtworzenia,

  • możemy wspierać Twój zespół na poszczególnych etapach w formie doradztwa lub punktowego zaangażowania w wybrane działania.  

Zakres usług

Projektowanie usług

Tworzenie nowych usług w oparciu o potrzeby i głos klientów.

Propozycja wartości

Projektowanie nowej lub aktualizacja istniejącej propozycji wartości

dla poszczególnych usług.

Uslugi dodatkowe

Tworzenie usług dodatkowych do Twojej oferty, które zwiększą jej wartość dla klientów. 

Audyt usług

Diagnoza obszarów do usprawnień w obecnych usługach

i procesach. 

Ścieżka klienta

Tworzenie map podróży klienta w oparciu o badania projektowe
z klientami.

Mierniki Customer Experience

Dobór i wdrożenie mierników mierzących doświadczenie i satysfakcję klientów.

User Experience (UX)

Projektowanie prostych i użytecznych interfejsów dla usług cyfrowych.

Design Sprint

4- lub 5-dniowy proces projektowy, który skraca time-to-market

i pozwala szybko przetestować nowe pomysły na usługi oraz produkty cyfrowe. 

Service Jam

1- lub 2-dniowe warsztaty projektowania usług, w ramach których zaprojektujesz i przetestujesz z klientami koncepcje nowej usługi. 

Prototypowanie i testowanie z klientami

Masz już pomysły? Świetnie! Pomożemy Ci zbudować ich prototypy

i wspólnie przetestujemy je z klientami. 

Porozmawiajamy o Twoim projekcie.

Zastanawiasz się jak podejść do tworzenia nowej lub poprawy istniejącej usługi Twojej firmy? Zadaj nam pytanie pisząc na hello@fuzers.com. Chętnie na nie odpowiemy podczas 15 minutowego, bezpłatnego, spotkania online z jednym z naszych konsultantów.