top of page
 • Zdjęcie autoraFUZERS

Badania w projektowaniu - narzędzia zdalne

Zaktualizowano: 20 maj 2022

Badania w projektowaniu - nowe pytania


 • Czy w świecie dystansu społecznego i zdalnych kontaktów empatyzacja w projektowaniu usług to pieśń przeszłości?

 • Czy badania jakościowe i poznawanie potrzeb użytkownika odchodzą przymusowo w niepamięć?

 • Czy rozwiązania tworzone w pandemicznym i post-pandemicznym świecie będą mniej dopasowane do potrzeb i oczekiwań finalnego odbiorcy?

 • Czy zdalne badania w projektowaniu usług są w ogóle możliwe?

Te i zapewne jeszcze wiele innych pytań i wątpliwości pojawiło się, od kiedy lock down stał się naszą codziennością.


Badania w projektowaniu - nowa rzeczywistość


Praca nad usługami i związane z nim badania w projektowaniu, to obszar, którego nie ominęła nowa sytuacja i również został postawiony przed wyzwaniem dostosowania się do zmienionych okoliczności. Po chwilowym zawieszeniu i lekkim niedowierzaniu okazało się, że działać trzeba dalej i co więcej, że się da. Świat badań użytkowników w zdalnym świecie jest dostępny. Trochę inny, wymaga trochę innych przygotowań i narzędzi, ale wciąż stoi otworem i czeka na eksplorację. I aby tę eksplorację ułatwić, przygotowałam krótkie podsumowanie wykorzystywanych przez nas, zdalnych, narzędzi do badań w projektowaniu.


Czego dowiesz się z tego artykułu?

 • Z jakich zdalnych narzędzi warto korzystać na poszczególnych etapach procesu badawczego

 • Jakie widzimy plusy i minusy wykorzystywanych przez nas narzędzi (subiektywnie)

 • Praktyczne wskazówki, nasze odkrycia “wow” niektórych funkcji w poszczególnych narzędziach, które zdecydowanie ułatwiają życie w procesie badawczym

Oczywiście nie opisuję tu wszystkich możliwych i dostępnych na rynku narzędzi. Jestem świadoma, że jest ich o wiele więcej i każde z nich ma swoje plusy i minusy. Przedstawiam te, z których korzystamy w FUZERS regularnie i możemy podzielić się z związku z tym praktycznym doświadczeniem z ich użycia.


Zanim więcej o szczegółach każdego z narzędzi, jedna ogólna uwaga do nich wszystkich.


Zawsze pamiętaj, żeby z uczestnikami/respondentami przeprowadzić wstępną sesję techniczną (w szczególności, kiedy spotykacie się po raz pierwszy) - oszczędzisz sobie, ale także respondentom, niepotrzebnego stresu i nerwów.


Cztery zdalne narzędzia wspierające badania w projektowaniu, które dzisiaj przedstawiam:

 1. Mural

 2. Zoom

 3. Typeform

 4. Smaply


1. Mural


To wirtualna tablica, która umożliwia pracę kreatywną w grupie. Pozwala na pisanie, rysowanie, tworzenie karteczek, wizualne przedstawianie swoich pomysłów. Ułatwia, wręcz umożliwia zdalną współpracę - tworzenie treści w jednym miejscu, w jednym czasie. Jest wirtualnym odpowiednikiem tradycyjnej białej ściany lub flipcharta z post-itami.


Do czego można wykorzystać w badaniach?

 • przygotowanie badania: ustalanie celów, np. sesja kick off projektu, zbieranie oczekiwań od sponsora i głównych interesariuszy, tworzenie planu badań, planowanie pracy i podział zadań w zespole, tworzenie mapy informacji,

 • warsztaty badawcze, praca indywidualna oraz ćwiczenia w grupie, np. zbieranie informacji do stworzenia ścieżki klienta, tworzenie person, tworzenie moodboard, mapy empatii, zapis pomysłów powstających podczas burzy mózgów,

 • podsumowanie badań, dzielenie się wielu badaczy swoimi insightami z badania, np. zebranie wniosków i insightów w jednym miejscu, na wcześniej przygotowanej tablicy, zarządzanie danymi i wiedzą z badania, grupowanie i selekcja danych,

 • wizualne prezentowanie wyników badań, np. ścieżka klienta, opis i wizualizacja persony, różnego rodzaju wizualne podsumowania analizy, np. SWOT, MOSCOW.


Plusy

 • intuicyjny w działaniu - szybki do “ogarnięcia” dla respondenta

 • zawiera mnóstwo gotowych, świetnie zaprojektowanych szablonów do wykorzystania

 • pozwala zebrać informacje w postaci tekstowej oraz graficznej

 • dostępne darmowe zdjęcia, obrazki, gify, ikony

 • dodatkowe supermoce facylitatora: przywoływanie wszystkich w grupie w jedno miejsce, blokowanie lub ukrywanie poszczególnych elementów tablicy, wprowadzanie elementu głosowania w spornych kwestiach, ustawianie licznika czasu, docenianie wkładu i efektów pracy grupy w postaci spadającego konfetti :)

 • możliwość eksportu przygotowanego materiału do pdf i przygotowanie pod druk wielkoformatowy

 • ogromna biblioteka materiałów edukacyjnych: blog, webinary, case studies

 • wzbudza ciekawość i pozytywne emocje u większości użytkowników


Minusy

 • przy skomplikowanych tablicach, zawierających dużo elementów potrafi się “zawieszać” lub spowalniać swoje działanie

 • niektóre szablony gotowe do użycia dostępne są jedynie w języku angielskim, bez możliwości edycji i zmiany na język polski

 • pracochłonny, jeśli chcesz stworzyć profesjonalnie wyglądającą tablicę


Tipy/odkrycia “wow”

 • możliwość kopiowania karteczek (post-tów) do tekstu (Copy as Text), co znacznie ułatwia i skraca proces zapisywania notatek z wywiadów, warsztatów (znacząca różnica w porównaniu do sporządzania notatek z tradycyjnych karteczek)

 • możliwość skopiowania tekstu zapisanego w arkuszu Excel i wklejenia go do Murala w postaci gotowych karteczek (tak, nawet jeśli nie masz dostępu do Murala, albo zawiesił się i nie możesz do niego aktualnie wejść - zapisz to, o czym myślisz w arkuszu Excel, a potem jednym kliknięciem stwórz w Muralu wiele karteczek

 • tak samo jak wyżej - kopiowanie zapisanych w Word notatek i wklejanie ich jednym kliknięciem do Murala w postaci obszaru tekstowego

 • zdecydowane wow: możliwość włączenia spadającego konfetti celebrującego sukces pracy w zespole!


2. Zoom


To narzędzie wideokonferencji umożliwiające organizację zdalnych spotkań.

Dzięki Zoom wielu użytkowników może się “spotkać twarzą w twarz” (na monitorze swojego komputera ;)) i pracować, dyskutować, ustalać kroki działania w jednej większej grupie lub kilku mniejszych podzielonych na tzw. pokoje.

Świetnie się sprawdza w pracy warsztatowej w połączeniu z Muralem, na którym zapisywane są treści omawiane przez uczestników poprzez Zoom.


Do czego można wykorzystać w badaniach?

 • komunikacja w zespole projektowym czy badawczym na każdym z etapów procesu badawczego: począwszy od spotkania kick off, poprzez spotkania statusowe, współpracę przy analizie materiału z badań, aż do prezentacji finalnych wyników badania

 • moderowania wywiadów, warsztatów badawczych, grup fokusowych

 • nagrywania wywiadów, warsztatów i grup fokusowych (można to robić automatycznie, można włączać nagrywanie samemu)

 • prezentowania respondentom materiałów, np. grafik, prezentacji (w trakcie IDI czy w grupie fokusowej, np. w testach konceptów)


Plusy

 • możliwość udostępnienia rozmówcom ekranu, co pozwala na prezentowanie przygotowanych wcześniej materiałów graficznych, prezentacji

 • możliwość udostępniania ekranu przez wszystkich uczestników spotkania - co pozwala pokazywać sobie nawzajem efekty pracy wykonanej np. na innym, nie współdzielonym narzędziu

 • łatwy i bezproblemowy podział uczestników na mniejsze podgrupy i zespoły robocze, poprzez tzw. pokoje (breakout rooms) i szybkie powracanie (jednym kliknięciem) do wspólnej grupy. Nawet oporni uczestnicy, którzy nie zechcą kliknąć na swoim ekranie w ikonkę powrotu do grupowego spotkania, zostaną automatycznie do niego przekierowani

 • przechodzenie moderatora pomiędzy grupami

 • supermoce facylitatora/moderatora: możliwość wyciszania jednym kliknięciem wszystkich uczestników, możliwość dzielenia się funkcją facylitatora z innymi uczestnikami


Minusy

 • konieczność zainstalowania aplikacji Zoom, żeby bez problemu zalogować się na spotkanie. Wejście na spotkanie bezpośrednio z linku, bez zainstalowanej aplikacji, w większości przypadków było do tej pory problematyczne

 • możliwość przeprowadzenia dwóch niezależnym spotkań w tym samym czasie jedynie w bardziej rozbudowanym planie uwzględniającym kilku hostów (prowadzących)

 • nie wszyscy klienci mogą korzystać z Zoom (względy bezpieczeństwa IT)

 • przy podziale na kilka grup (nie jest to minus samego narzędzia, ale raczej zdalnej formy moderowania) konieczność udziału kilku moderatorów, zazwyczaj po jednym dla grupy, szczególnie przy trudniejszych ćwiczeniach


Tipy/odkrycia “wow”

 • ze względów bezpieczeństwa lepiej wykorzystywać jest opcję “poczekalni” - moderator spotkania wpuszcza do pokoju poszczególnych użytkowników - wiadomo wtedy dokładnie kto jest “na pokładzie”

 • wyciszanie wszystkich uczestników jednym kliknięciem facylitatora (ważna funkcja przy bardzo burzliwych dyskusjach)

 • wyświetlanie slajdów przedstawianej prezentacji jako wirtualne tło dla sylwetki prezentera (PowerPoint as Virtual Background)


3. Typeform


Narzędzie do tworzenia kwestionariuszy, w atrakcyjnej wizualnie formie, z możliwością personalizacji oraz tworzenia pytań wielopoziomowych i powiązanych między sobą w zależności od wariantu udzielonej przez respondenta odpowiedzi.


Do czego można wykorzystać w badaniach?

 • przygotowanie badania: definiowanie celów i zbieranie potrzeb od sponsora/zlecającego oraz głównych grup interesariuszy w postaci kwestionariusza do wypełnienia

 • zbieranie danych w badaniu ilościowym: tworzenie kwestionariuszy

 • tworzenie quizów lub szybkich/krótkich ankiet w trakcie pracy grupy warsztatowej dla porównania odpowiedzi i zaprezentowania wyniku lub dla zebrania feedbacku (oceny) po warsztacie, spotkaniu


Plusy

 • łatwość dla respondentów w przechodzeniu przez pytania poprzez możliwość klikania "dalej" (wiele ekranów jest lepszą opcją niż jeden ogromny z listą 50 pytań)

 • dolny pasek pokazujący postęp w realizacji kwestionariusza

 • możliwość ustalenia komunikatów pomiędzy poszczególnymi częściami ankiety, np. treści na przyciskach, zamiast "dalej" możemy napisać, np. "powiem wam, co myślę" albo "idę dalej!"

 • dostępny darmowy bank zdjęć, gifów, filmów i ikon do wstawienia w ankiecie

 • opcja przejścia przez ankietę w widoku testowym (pozwala projektantowi na przejście przez ankietę oczami respondenta)

 • możliwość tworzenia wielopoziomowych ankiet i różnych wariantów kolejnych pytań w zależności od udzielonej wcześniej odpowiedzi

 • możliwość personalizacji formularza, wstawienia własnych zdjęć, kolorów i czcionek (w wersji Premium)

 • możliwość eksportu odpowiedzi do excel i .csv i dokonania analizy według własnych potrzeb

 • możliwość wygenerowania gotowego raportu - co pozwala, np. na szybkie sprawdzenie podstawowych wyników w badaniu i podjęcia decyzji dotyczących niezbędnych korekt, np. w komunikacji do respondentów. Opcja ta jest udogodnieniem dla początkujących w analizie, a na pewno ułatwi życie tym, którzy nie potrafią lub nie lubią przygotowywać raportów. Ale ważna uwaga: gotowy raport oznacza, że jest on standardowy, a nie super dopasowany


Minusy

 • trudność w zaprojektowaniu specjalistycznych procesów badawczych (nie ma wszystkich funkcji, które pozwolą zrealizować każdą technikę badawczą czy stworzyć własną/ dopasowaną skalę odpowiedzi)

 • większość użytecznych funkcji jest dostępna w opcji premium


Tipy/odkrycia "wow"

 • w opcji zaprojektowania QUIZu do każdej odpowiedzi udzielanej przez wypełniającego można przypisać punkt, a na koniec zsumować je i zaprezentować wypełniającemu wynik końcowy (dodatkowa nagroda dla wypełniającego, jak wiadomo - lubimy robić quizy i testować swoją wiedzę).


4. Smaply


Smaply to platforma, która pomaga ułożyć zebrane podczas badań z użytkownikami treści w ścieżkę klienta. Pozwala tworzyć wizualne mapy, z uwzględnieniem różnych poziomów: etapu procesu, kroków użytkownika, emocji na poszczególnych etapach z zaznaczeniem problemów i potrzeb.

Korzystając ze Smaply mamy możliwość dołączenia zdjęć lub grafik, które mogą wizualizować proces oraz stworzyć blok z cytatami do każdego z etapów ścieżki klienta.

Dodatkowo, każdą ścieżkę klienta w Smaply tworzymy dla konkretnej persony, której profil również wypełniamy odpowiednimi danymi.


Do czego można wykorzystać w badaniach?

 • do analizy i porządkowania zebranych podczas badań danych

 • do prezentacji wyników badań


Plusy

 • możliwość ułożenia ścieżki w czytelnych dla odbiorcy blokach

 • łatwość w przenoszeniu całych kroków/etapów jeśli w trakcie analizy okazuje się, że coś powinno znaleźć się w innym miejscu

 • możliwość eksportu przygotowanego materiału do pdf i przygotowanie pod druk wielkoformatowy

 • stwarza możliwość przygotowania materiałów na spotkanie podsumowujące wyniki badań

 • jest punktem wyjścia do stworzenia graficznej wizualizacji ścieżki klienta

 • prosty interfejs ułatwiający nawigację


Minusy

 • brak bajerów w kontekście wizualizacji, ścieżka ma raczej opisowy charakter

 • ograniczona liczba kolorów boxów do wykorzystania

 • jeden sztywny szablon bez dużych możliwości w kontekście zmian, praktycznie zerowa możliwość personalizacji w podstawowym wariancie cenowym


Badania w projektowaniu - do dzieła


A już dzisiaj zachęcam tych z Was, którzy jeszcze się powstrzymują przed skorzystaniem z któregoś z powyższych narzędzi na później, do podjęcia próby i testów.

0 komentarzy