top of page
Bez nazwy-14b.png

Narzędzia

Informacje do ścieżki klienta

Narzędzie, które, już na etapie rozmowy z klientem, pomoże Ci poukładać informacje, które są podstawą do zbudowania ścieżki klienta.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-04-23 o 17.34.36.png

Karta rozwoju trendu

Pomoże Ci przeanalizować dany trend pod katem jego wykorzystania w Twoim biznesie.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-04-23 o 17.41.37.png

Karta selekcji pomysłów

Pomoże Ci przeprowadzić proces selekcji i wyboru pomysłów do dalszej realizacji.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-04-23 o 17.56.58.png

Kwiat lotosu

Pomoże Ci rozwinąć pomysły według ustalonego schematu.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-04-23 o 18.03.07.png

Karta założeń do testowania

Pomoże Ci przeanalizować najważniejsze elementy biznesowe nowej usługi.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-08-2 o 09.42.46.png

Mapa Empatii

Pomoże Ci jeszcze lepiej zrozumieć perspektywę klienta i spojrzeć na świat jego oczami.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-04-23 o 18.09.56.png

Model biznesowy

Pomoże Ci przeanalizować kluczowe składowe modelu biznesowego nowej usługi.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-04-23 o 18.14.28.png

Propozycja wartości

Pomoże Ci dopracować kwestię wartości jaką oferuje klientowim Twoja usługa lub wartość dodana do usługi.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-04-23 o 18.18.31.png

Ścieżka klienta

Dzięki temu narzędziu sprawniej zbudujesz ścieżkę klienta i uporządkujesz informacje z badania.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-04-23 o 18.23.02.png

Service implementation 

Pomoże Ci zaplanować działania wdrożeniowe w kontekście nowej lub poprawionej usługi.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-04-23 o 18.27.26.png

Team Canvas

Pomoże Ci ustalić cele i zasady pracy w projekcie oraz lepiej poznać członków zespołu.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-04-23 o 18.34.12.png

Kanwa wizji

Pomoże Ci ujednolicić wizję nowej uslugi lub doświadczenia na poziomie zespołu lub całej organizacji.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-04-23 o 17.37.13.png

Karta rozwoju pomysłu

Wykorzystaj ją gdy chcesz doprecyzować swój pomysł i przygotować go na przykład do prezentacji.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-04-23 o 17.45.10.png

Karta testu

Dzięki niej sprawnie zbierzesz informacje zwrotne dotyczące testowanego prototypu.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-04-23 o 17.59.41.png

Kanwa Lean

Pomoże Ci przeanalizować najważniejsze elementy biznesowe nowej usługi.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-04-23 o 18.06.50.png

Mapa drogowa projektu

Przykładowa mapa drogowa projektu, która pozwoli Ci opisać jego przebieg.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-08-2 o 09.40.39.png

Mapa informacji

Pomoże Ci, na początku projektu, ustalić jakie informacje i dane już posiadasz, a jakich jeszcze brakuje.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-04-23 o 18.12.06.png

Piramida bisocjacji

Pomoże Ci podbudzić kreatywność poprzez budowanie skojarzeń na bazie wypracowanych pomysłów.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-04-23 o 18.16.20.png

Przygotowanie do wdrożenia

Pomoże Ci przeanalizować finalną koncepcję pod kątem jej wdrożenia w organizacji.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-04-23 o 18.20.52.png

Service Blueprint

Pomoże Ci połączyć perspektywę klienta z perspektywą biznesu.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-04-23 o 18.25.06.png

Storyboard

Pomoże Ci zwizualizować przebieg procesu lub mechanizm działania nowego pomysłu.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-04-23 o 18.29.29.png

Wpływ interesariuszy

Pomoże Ci ustalić wagę poszczególnych interesariuszy w Twoim projekcie.

POBIERZ PACZKĘ Z NARZĘDZIAMI

Zrzut ekranu 2022-08-2 o 09.38.53.png

Pobierz paczkę z narzędziami

Poszło! I powinno dotrzeć w ciągu 15 min.

Sprawdź maila (i folder spam).

Kotwica 1
bottom of page