top of page

Wyzwanie

Bankowy zespół odpowiedzialny za rozwój produktów dla przedsiębiorców pracuje na co dzień w mniejszych podzespołach (tak zwanych tribe’ach).

 

Każdy taki podzespół ma określone zadania, na których się skupia w danym czasie, a ich praca składa się na większy produkt końcowy. 

 

Aby ten produkt końcowy mógł powstać podzespoły (lub ich reprezentanci), co jakiś czas, się spotkają i aktualizują informacje między innymi o 

 

 • postępach prac, 

 • dobrych i złych praktykach w pracy nad rozwojem produktów 

 • ryzykach jakie dostrzegają w procesie.

 

I w trakcie tych spotkań zdiagnozowane zostałe następujące problemy:

 

 • brak jednego procesu/modelu podejścia do pracy nad rozwojem produktu - w efekcie czego każdy tribe pracuje inaczej. 

 • powyższa sytuacja powodowała, że tracono dużo czasu na spotkaniach, aby ustalić gdzie, który zespół jest aktualnie w „swoim" procesie.

 • brak spójność na poziomie wykorzystywanych narzędzi 

 • zbyt mało wymiany dobrych praktyk i brak tworzenia organizacyjnej bazy wiedzy w zakresie tworzenia i rozwoju produktów. 

 • Brak głosu klienta w procesie.

 

Co zrobiliśmy

Zdecydowaliśmy się na opracowanie tak zwanego modelu operacyjnego. Jest to opisany proces pracy uzupełniony o dobre praktyki oraz metody i narzędzia rekomendowane do wykorzystania na danym etapie pracy na tworzeniem i rozwojem produktu w banku.

 

Dzięki takiemu modelowi zespołu uzyskują wspólny model pracy, który ułatwia komunikację oraz utrwala dobre praktyki i ważne, z perspektywy, banku działania w procesie projektowym. 

 

W ramach projektu

 • przeprowadziliśmy serię rozmów z głównymi interesariuszami, aby poznać ich potrzeby i lepiej zrozumieć to jak docelowy model ma wspierać biznes klienta.

 • przeprowadziliśmy serię warsztatów wewnętrznych, dzięki którym opracowaliśmy mapę aktualnego procesu wraz z jego mocnymi oraz słabymi stronami 

 • opracowaliśmy prototyp modelu operacyjnego uwzględniający informacje z warsztatów i uzupełniony o doświadczenie zespołu FUZERS - dzięki temu połączyliśmy to, co już w organizacji działa dobrze z najlepszymi praktykami rynkowymi w zakresie pracy nad nowymi produktami bankowymi.

 • zweryfikowaliśmy założenia modelu w trakcie spotkań z interesariuszami oraz członkami podzespołów projektowych. 

 • opracowaliśmy finalną wersję modelu w formie wizualnej wraz z opisem poszczególnych etapów oraz najlepszych praktyk.

 • zaprezentowaliśmy finalny produkt głównym interesariuszom w organizacji.

 

Efekt końcowy

Zespół otrzymał gotowy do wdrożenia i dopasowany do realiów oraz obecnych procesów banku, model pracy nad tworzeniem i rozwojem usług oraz produktów bankowych zawierający:

 • kluczowe etapy w procesie

 • listę oraz opis najważniejszych działań na poszczególnych etapach procesu w tym działania uwzględniane głos klienta 

 • Informacje o tym z kim w organizacji warto się skonsultować przy realizacji wybranych działań 

 • Wskazanie metod i narzędzie, które warto wykorzystać na poszczególnych etapach procesu

Zobacz w jakich jeszcze wyzwania z obszaru tworzenia oraz rozwoju usług
i produktów możemy pomóc.
bottom of page