top of page
JAK PRACUJEMY

Współpraca doradcza

Regularne, w ustalonym okresie, wsparcie konsultanta FUZERS, który pomaga rozwiązywać bieżące wyzwania w obszarze customer experience.

 

Sprawdź szczegóły oferty doradztwa customer experience.

Współpraca projektowa

Współpraca w ramach konkretnego projektu, na którego realizację się umawiamy. 

W FUZERS pracujemy najczęściej  w jednym z dwóch modeli.

Zobacz,
jak będzie przebiegać nasza współpraca

1. ANALIZA SYTUACJI WYJŚCIOWEJ

Zaczynamy od zapoznania się  z Twoim biznesem, analizujemy zebrane informacje

o Twoich klientach/grupie docelowej. Na tej podstawie diagnozujemy luki wiedzy,

krytyczne do pogłębienia, aby wejść na wyższy poziom celowości działań.
Na tym etapie określamy również cele i mierniki dla naszego projektu.

Na tym etapie otrzymujesz jasny plan dalszych działań do realizacji samodzielnej

lub wspólnie z nami.

2. BADANIE I ANALIZA

Projektujemy i realizujemy badania jakościowe, które pozwolą nam uzupełnić

lub zebrać informacje o klientach i tym co im przeszkadza, a co doceniają

w Twojej usłudze, produkcie lub procesie obsługowym. Na tym etapie zyskujesz

wiedzę o potrzebach, oczekiwaniach i zachowaniach swoich klientów.

Na tym etapie uzyskasz zestawienie punktów, które wymagają usprawnienia

z punktu widzenia Twoich klientów. 
 

3. PROJEKTOWANIE

Angażujemy do pracy różne obszary biznesowe i wspieramy współpracę pomiędzy nimi. W oparciu o zdefiniowane w badaniach potrzeby klientów tworzymy prototypowe rozwiązania i testujemy je z Twoimi klientami. Zostawimy Cię z gotowymi do wdrożenia rekomendacjami dotyczącymi 

m.in. kierunku zmian w formularzach, procesach czy usługach. 

4. WSPARCIE
W KOLEJNYCH ETAPACH

Zwykle kontynuujemy współpracę w ramach pakietów konsultacji dopasowanych do potrzeb konkretnego klienta.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie.

bottom of page