top of page
badanie jakościowe grafika tło.png

Audyt jakości 
Twojej obsługi klienta

Sprawdź, które z 6 obszarów relacji z klientem działają dobrze, a w których warto coś poprawić.

Zasób 6_2x.png

Fragment raportu z badania

Czym jest audyt jakości Twojej obsługi klienta?

​To badanie ankietowe składające się z 40 pytań zamkniętych.

Badamy w nim dwie perspektywy (klientów oraz pracowników) na 6 obszarów relacji z klientem, które mają wpływ na jakość jego obsługi.

Dzięki badaniu otrzymujesz:

 • Raport pokazujący, w których obszarach obsługa oceniania jest przez klientów pozytywnie, a w których negatywnie.

 • Informacje nt. tego jak tę obsługę postrzegają Twoi pracownicy.

 • Jasne wskazanie, które elementy obsługi wymagają poprawy oraz interwencji.

 • Propozycje działań usprawniających.

Jak przebiega audyt jakości Twojej obsługi klienta?

 • Spotykamy się na spotkaniu startowym, na którym ustalamy zakres badania i grupy klientów oraz pracowników, które będą nim objęte.

 • Przygotowujemy kwestionariusz badania (jeśli będzie to zasadne, to część pytań dopasujemy do specyfiki Twojego biznesu).

 • Realizujemy badanie 

 • Analizujemy oraz interpretujemy wyniki, a następnie prezentujemy Ci wnioski oraz rekomendacje.

 

Cały proces trwa ok 2-3 tygodnie.

Jakie obszary analizujemy w trackie audytu?

DOWOŻENIE ROZWIĄZAŃ

Na ile dostarczamy

informacje i wartość.

ZAUFANIE

Na ile jesteśmy

firmą godną zaufania.

UŁATWIANIE

Na ile ułatwiamy klientom

życie i robienie z nami biznesu.

EMPATIA

Na ile potrafimy

zrozumieć sytuację klienta.

REAGOWANIE

W jaki sposób reagujemy,

gdy coś pójdzie nie tak.

PERSONALIZACJA

Na ile odpowiadamy

na indywidualne potrzeby klientów.

Jakie problemy pomoże Ci rozwiązać audyt jakości obsługi?
 

 • Nie wiem, co usprawniać w pierwszej kolejności.

 • Mam zbyt niskie wyniki ocen satysfakcji klientów. 

 • Niepełna wiedza na temat potrzeb i perspektywy klienta.

KOMPLEKSOWOŚĆ

 • Badasz całokształt doświadczeń Twojego klienta i otrzymujesz wynik w podziale na
  6 konkretnych obszarów relacji z klientem, które wpływają na jakość obsługi.

 • Dajesz przestrzeń na wypowiedzenie się zarówno klientom, jak i Twoim pracownikom.

 • Masz możliwość powtarzania badania i  monitorowania zmian w jakości obsługi.

PRIORYTETYZACJA

 • Dostajesz jasną informację, który obszar obsługi klienta wymaga najpilniejszego działania,

 • Wiesz, gdzie warto ulokować budżet,

 • Wiesz, co jest najważniejszą potrzebą według klienta, a  co “kuleje” według pracowników.

Umów się na prezentację
 

Zostaw nam kontakt do siebie.

Odezwiemy się w ciągu 24 h (dni robocze) i ustalimy dogodny dla Ciebie termin prezentacji online. 

Kotwica 1

Wiadomość wysłana. 

bottom of page